Merni instrumenti

LOGO2

  • Serbian Language
  • English (UK)

SOCIO 4 – Baterija upitnika socijalne prilagođenosti za adolescente


komplet sadrži: priručnik, po 25 upitnika/listova za odgovore za muški i ženski pol i program za elektronsku obradu rezultata na CD


ADOLESCENT – Upitnik psihopatologije adolescenata

(Komplet -priručnik, po 25 upitnika/listova za odgovore za muški i ženski pol, 50 listova za interpretaciju, komplet šablona)

 

Kontakt podaci

Adresa: Đušina 7/III, 11020 Beograd
Tel: +381 11 3232961, +381 11 3035131

E-maildpscpp@orion.rs

Tehnički urednik i administrator sajta: Duško Kljajić

Sekretar DPS: Marija Vukotić Odalović