Info

 logonovi3

  • Serbian Language
  • English (UK)

Autori i realizatori Treninga životnih vestina
tzv

biljana rajiBiljana Rajić: Na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Beogradu, Odeljenju za psihologiju diplomirala je 2011. godine, master studije završila 2012. godine. Tokom studija je bila angažovana kao demonstratorka i gostujuća predavačica. Učesnica je, autorka i realizatorka mnogobrojnih seminara, radionica i projekata, profesionalno i volonterski, najčešće u oblastima javnog nastupa, komunikacije, profesionalne orijentacije, mentalnog zdravlja i zdravih životnih stilova.

 

smiljana cvjetkoviSmiljana Cvjetković: Diplomirala je psihologiju na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Beogradu 2009. godine, gde je 2012. godine završila i master studije. Doktorske studije upisala je na Medicinskom fakultetu 2013. u oblasti Javnog zdravlja. Učestvovala je u organizaciji i realizaciji mnogobrojnih seminara, projekata i radionica. Posebno se bavila oblastima javnog zdravlja, političkog ponašanja  i ekologije. Članica je Bioetičkog društva.

 

gordana jurianGordana Juričan: Stekla je zvanje Master medicinske psihologije, na Medicinskom fakultetu u Trstu. Poseduje višegodišnje psihoterapeutsko iskustvo – prodična sistemska psihoterapija (evropska licenca, Institut za mentalno zdravlje Beograd) i psihoanalitičke psihoterapijske tehnike u radu sa decom i adolescentima. Trenerica je za Dobrovoljno savetovanje i testiranje na HIV (CAFOD, Engleska), saradnica i konsultantkinja u UNFPI i UNAIDS za programe prevencije zdravlja mladih i članica Upravnog odbora Udruženja “Na pola puta“ gde radi i kao trenerica obuke za socijalnu uslugu “Stanovanje uz podršku„ / Kućna zajednica. Dugogodišnje isustvo ima i u NVO sektoru u radu sa marginalizovanim grupama (IAN, Jazas...).

 

mihreta abdiMihreta Abdi: Psihologiju je diplomirala na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Beogradu 2011. godine, a master studije završila je 2012. Na velikom broju radionica, seminara i projekata bila je angažovana, profesionalno i volonterski, kao trenerica, savetnica i mentorka. Značajnije se bavila oblastima profesionalne orijentacije i karijernog savetovanja, mentalnog zdravlja, interkulturalizma i zdravih životnih stilova.

Izdvajamo

Programi obuka
za stručno usavršavanje
Detaljnije
Postanite član
obnovite članstvo
Detaljnije
Pred izazovom ste?Želite više!
Imamo rešenje za Vas
Detaljnije

Kontakt podaci

Adresa: Đušina 7/III, 11020 Beograd
Tel: +381 11 3232961, +381 11 3035131
E-maildpscpp@orion.rs

Urednik i administrator sajta: Duško Kljajić
Sekretar DPS: Marija Vukotić Odalović