Centar za primenjenu psihologiju ponovo organizuje Uvodni kurs: RORŠAH TEST – obuhvatni sistem Džona Eksnera, autora i predavača Biljane Šaula-Marojević, sa početkom 21. januara 2023. godine. Uvodni kurs traje 42 sata (7 susreta). Rok za prijavu je 11. januar 2023. godine. Detaljnije informacije možete dobiti putem mejla: cpp@dps.org.rs i putem brojeva telefona: 011/32 39 685 i 30 35 131.

Uvodni kurs: RORŠAH TEST – obuhvatni sistem Džona Eksnera

CILJ seminara:

Cilj uvodnog seminara je da osposobi polaznike za samostalno izvođenje svih procedura koje Obuhvatni sistem Džona Eksnera pretpostavlja, od pripreme za ispitivanje subjekta do pisanja izveštaja. Polaznici na taj način proširuju svoje kompetencije u proceni ličnosti i psihopatologije: ovladavaju jednim od najpopularnijih instrumenata za ove potrebe i savremenim sistemom njegove primene. Treba istaći da će polaznici steći osnovne veštine kao da samostalno primenjuju Roršah test prema Obuhvatnom sistemu. Punu kompetentnost sticaće stalnom primenom i vežbanjem po završenom seminaru, praćenjem literature i novina koje dalja istraživanja kontinuirano unose u ovaj sistem.

Program uključuje sledeće tematske celine:

Teorijski uvod: Razvoj Roršah metoda, proces formiranja odgovora, principi interpretacije

Praktični deo:

  • Zadavanje testa
  • Kodiranje odgovora
  • Tabeliranje – formiranje strukturalnog sažetka
  • Interpretacija

Završna razmatranja: područja primene sistema, vrednosti i slabosti (kritike), savremeni pravac daljeg razvoja  

POLAZNICI:

studenti master studija psihologije, diplomirani i master psiholozi, psiholozi na specijalizaciji i specijalisti psihologije koji nisu prošli sličan program.

AUTOR I VODITELJ:

Biljana Šaula Marojević, specijalista medicinske psihologije, poseduje višegodišnje iskustvo u primeni Roršah testa i Obuhvatnog sistema, kako u kliničkoj praksi tako i u praktičnoj obuci psihologa.

TRAJANJE: 42 sata raspoređena u 7 susreta subotom od 10-16h. (prvi i poslednji susret uživo u Beogradu i pet online sesija između, putem ZOOM aplikacije)

CENA: 48.000,00 rsd (za članove DPS cena je 39.500,00 rsd). Postoji mogućnost plaćanja na dve rate.

PRIJAVU možete poslati putem elektronske pošte na e-mail: cpp@dps.org.rs i dpscpp@orion.rs ili se javiti na telefone 011/32 39 685 i 30 35 131.