Centar za primenjenu psihologiju organizuje napredni kurs iz Terapije posvećenosti i prihvatanja (ACT 2.2): Majndfulnes i defuzioniranje – moć sadašnjeg trenutka. Planirano je da se kurs održi 10. i 11. decembra 2022. u Beogradu. Rok za prijavu je 1. decembar 2022. godine. Informacije i prijava na mejl: cpp@dps.org.rs

Terapija posvećenosti i prihvatanja ili ACT (Acceptance and Commitment Therapy) je model psihološke promene nastao kao mudra integracija klasičnog bihejviorizma, kognitivnih modela i tehnika drevnog istoka. ACT predstavlja potpuno originalan spoj savremenih naučnih teorija poput Teorije relacionih okvira, vežbi pune svesnosti, vežbi vođenih fantazija, emocionalne prorade psihičkih sadržaja i planiranja budućeg ponašanja.

Osnovni cilj naprednog programa je usavršavanje veština polaznika da na specifičan način sagledaju probleme klijenata, motivišu ih na promenu i dopune svoju savetodavnu praksu tehnikama koje su istovremeno i drevne i savremene. Napredni nivo edukacije sadrži tri nezavisna dvodnevna kursa (ACT 2.1, 2.2 i 2.3) i smatra se završenim kada se prođu sva tri, bez obzira kojim redosledom se pohađaju.

ACT 2.2 – Majndfulnes i defuzioniranje – moć sadašnjeg trenutka ima za cilj uvežbavanje specifičnih veština bivanja u punoj svesnosti sadašnjeg trenutka, kroz distanciranje od psihičkog sadržaja, razbijanje automatskog relacionog okvira koji podrazumeva disfunkcionalno ponašanje i odvajanje doživljaja od automatskog poriva za ponašanjem.

Polaznici: psiholozi i studenti master studija psihologije, psihoterapeuti i edukanti, lekari i drugi profesionalci iz oblasti mentalnog zdravlja i pomagačkih profesija koji su završili osnovni nivo edukacije bilo u CPP ili na drugim kursevima.

Autor i voditelj: dr Dragan Žuljević, doktor psiholoških nauka sa kliničko-psihoterapijskim usmerenjem. Poseduje višegodišnje iskustvo u dijagnostičkom i psihoterapijskom radu. ACT je učio od tvoraca pravca Stevena Hayesa, Kirka Strosahla, Niklasa Törnekea.

Trajanje: 16 sati rada, 2 uzastopna dana (subota i nedelja)

Datum održavanja: 10. i 11. decembar 2022. Beograd

Rok za prijavu: 1. decembar 2022. godine

Kotizacija: 18.000,00 (za članove Društva psihologa Srbije i studente master studija cena je 14.400,00 RSD)

 

Prijavu možete poslati putem elektronske pošte na e-mail: cpp@dps.org.rs  ili dpscpp@orion.rs