Национална конференција у организацији Друштва психолога, Секције психолога запослених у социјалној заштити под називом „Положај психолога и психологије као науке у систему социјалне заштите“ одржаће се 25.11.2022. године онлајн, путем Зума.

У складу са бодовном листом услова за стицање бодова за обнављање лиценце, предавач на националној конференцији остварује 15 активних бодова, а слушалац 5 пасивних бодова.

Потребно да се заинтерсовани психолози из система социјалне заштите пријаве на имејл адресу dusko@dps.org.rs и да уз пријаву доставе своје податке:

  1. име и презиме
  2. ЈМБГ
  3. назив установе у којој су запослени
  4. своју емаил адресу на коју желе да им се пошаље линк.