Početna

 logonovi3

  • Serbian Language
  • English (UK)

DANI PRIMENJENE PSIHOLOGIJE U NIŠU, VII konferencija sa međunarodnim učešćem, održaće se 23. i 24. septembra 2011. godine na Filozofskom fakultetu u Nišu.
Glavna tema ovogodišnje Konferencije je PSIHOLOGIJA KOMUNIKACIJE. Za rad po sekcijama na ovom skupu predviđene su sledeće teme:
Pozitivna psihologija; Psihologija rodnih razlika; Psihologija i mediji; Psihologija u vanrednim situacijama; Usklađenost porodičnih i poslovnih uloga; Ličnost i obrazovno-vaspitni rad i Slobodna saopštenja.


Saopštenje organizatora i programskog odbora:

Zadovoljstvo nam je da vam, u ime Departmana za psihologiju Filozofskog fakulteta Univerziteta u Nišu, Programskog odbora i Organizacionog odbora skupa, uputimo poziv da uzmete učešće na Konferenciji u formi koja vama najviše odgovara (saopštenje, simpozijum, okrugli sto, radionica, seminar).

Rezime rada možete prijaviti do 15. jula 2011. godine na našem sajtu www.psihologijanis.org . Rezime treba da sadrži do 300 reči. U prijavi treba navesti ime/na autora, afilijaciju, naslov rada, tekst rezimea i ključne reči. Ukoliko želite da u okviru skupa organizujete simpozijum, okrugli sto, radionicu ili seminar, molimo vas da u prijavi naznačite odgovarajuću formu učešća.

Svi apstrakti će biti recenzirani, a organizator će obavestiti autore o statusu prijave.

Kotizacija za članove Društva psihologa Srbije i za zaposlene u ustanovama koje se finansiraju iz Budžeta Republike Srbije iznosi 1.500,00 dinara za uplate koje se izvrše do 10. septembra 2011. godine. Za uplate izvršene posle ovog datuma iznos kotizacije za ove kategorije učesnika je 2.000,00 dinara. Studenti i nezaposleni psiholozi ne plaćaju kotizaciju. Visina kotizacije za ostale učesnike je 4.000,00 dinara. Kotizacija za učešće na skupu Dani primenjene psihologije u Nišu se uplaćuje na žiro račun Filozofskog fakulteta u Nišu broj 840-1818666-89, sa pozivom na broj 742121025.

U okviru skupa će biti održan Simpozijum Ličnost i obrazovno-vaspitni rad, koji je akreditovan kod Zavoda za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja kao program stručnog usavršavanja zaposlenih u obrazovanju za školsku 2011/2012. godinu, namenjen stručnim saradnicima, nastavnicima razredne i predmetne nastave, vaspitačima i direktorima predškolskih ustanova, osnovnih i srednjih škola i domova učenika. Kotizacija za učesnike ovog simpozijuma iznosi 2.000,00 dinara i uključuje, pored uobičajenog konferencijskog materijala, i izdavanje Uverenja o savladanom programu stručnog usavršavanja u trajanju od 8 sati.

Nadamo se da će i ove godine Konferencija okupiti veliki broj učesnika i da će vaše učešće doprineti tome.

S poštovanjem,

prof. dr Jelisaveta Todorović, predsednik Programskog odbora
prof. dr Bojana Dimitrijević, predsednik Organizacionog odbora

Departman za psihologiju. Filozofskog fakulteta Univerzi teta u Nišu

Psiholozi pomažu građanima Srbije u krizi izazvanoj virusom KOVID 19

Na mreži

Ko je na mreži: 516 gostiju i nema prijavljenih članova

Izdvajamo

Programi obuka
za stručno usavršavanje
Detaljnije
Postanite član
obnovite članstvo
Detaljnije
Pred izazovom ste?Želite više!
Imamo rešenje za Vas
Detaljnije

Kontakt podaci

Adresa: Đušina 7/III, 11020 Beograd
Tel: +381 11 3232961, +381 11 3035131
E-maildpscpp@orion.rs

Urednik i administrator sajta: Duško Kljajić
Sekretar DPS: Marija Vukotić Odalović