Početna

 logonovi3

  • Serbian Language
  • English (UK)

Proteklo je 35 godina, od kada su, smrću prof. dr Borislava Stevanovića, psiholozi ostali bez svog predstavnika u Akademiji nauka. Ove godine, na predlog Odbora za društvene nauke Akademije, izabran je za dopisnog člana profesor dr Aleksandar Kostić, redovni profesor Filozofskog fakulteta u Beogradu i doskorašnji dekan ove institucije.

Profesor Kostić je rođen 1947.godine u Beogradu. Nakon završenih studija psihologije profesionalnu aktivnost započeo je u Laboratoriji za eksperimentalnu psihologiju, gde je, zajedno sa profesorom dr Predragom Ognjenovićem i prof. dr Georgijem Lukatelom, sudelovao u istraživanju uloge kognitivnih procesa u razumevanju morfologije srpskog jezika. Godine 1979.otišao je na poslediplomske studije u SAD (Univerzitet u Konektikatu) gde je, 1981.magistrirao, a 1983.odbranio doktorsku disertaciju sa temom: „Verb valence and lexical decision".

Godine 1981.izabran je za asistenta za predmet Opšta psihologija, 1985. za docenta, 1992. za vanrednog profesora, a 2005. za redovnog profesora na istom predmetu. Kao gostujući profesor predavao je ovaj predmet na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu i Filozofskom fakultetu u Banjaluci. Od 1997.godine predaje i Psiholingvistiku na Odeljenju za psihologiju, vodi brojne poslediplomske i doktorske kurseve. U proteklom periodu obavljao je brojne funkcije (dekan Filozofskog fakulteta, upravnik Laboratorije za eksperimentalnu psihologiju, upravnik Odeljenja za psihologiju...).

Naučna i stručna delatnost. Akademik Aleksandar Kostić objavio je i saopštio oko 140 naučnih radova na skupovima u zemlji i inostranstvu, kao i u domaćoj i stranoj stručnoj periodici. Održao je brojna predavanja po pozivu na vodećim univerzitetima u SAD (Yale University, Columbia, Dartmouth College, State University of New York, University of Bristol...) Prve radove akademik Kostić je objavio pre tri i po decenije i od tada traje njegova neprekinuta naučna i stručna aktivnost. Pored brojnih radova objavljenih u časopisu „Psihologija" dr Kostić je objavljivao radove i u brojnim svetskim časopsima (Cognition, Memory and Cognition, Psychologycal Research, Journal of Eksperimental Psychology ...). Već iz prvih radova jasno je iskazana dosledna razvojna linija dr Kostića, a to je kognitivna obrada srpskog jezika. Značenje reči u srpskom jeziku objašnjavano je principima kognitivne psihologije. U tom opusu semantika i morfologija jezika, entropija i brzina kognitivne obrade informacija, informacioni pristup obradi morfologije i gramatička realnost gramatičkog roda čine samo deo širokih interesovanja akademika Kostića. Dr Kostić je dao značajan doprinos ponovnom interesovanju za istorijsko nasleđe psihologije, sadržano u starim zaboravljenim mernim instrumentima namenjenim ispitivanju psiholoških funkcija. U okviru aktivnosti Laboratorije za eksperimentalnu psihologiju sa saradnicima je osnovao muzejsku jedinicu starih psiholoških inmstrumenata i knjiga. Značajni su i veoma zapaženi radovi prof. Kostića (rađeni u saradnji sa prof.dr Nikolom Rotom) u kojima je korišćen introspekcijski metod u proučavanju kognitivnih procesa.

Ukratko rezimirano, doprinos akademika Kostića razvoju psihologije mogao bi biti sveden na sledeće: (1) Dr Kostić se, više od 35 godina bavio istraživanjem u oblasti kognitivne psihologije i psiholingvistike i došao do reztultata koji su bili priznati u svetu i kod nas; (2) Objavio je značajan udžbenik iz kognitivne psihologije i za njega dobio nagradu za naučni doprinos „Dr Borislav Stevanović"); (3) Dao je značajan doprinos razvijanju i korišćenju eksperimentalnog metoda u psihološkim istraživanjima u nas; (4) Značajno je doprineo daljem razvoju Laboratorije za eksperimentalna istraživanja i (5) Podržavao je i usmeravao naučni razvoj mnogih saradnika LEP-a (studenata osnovnih i poslediplomskih studija i kandidata za doktore nauka, od koji su mnogi nastavili karijeru u svetu.

Redakcija Psiholoških novina, u svoje ime i ime psihologa našega ruštva iskreno čestita akademiku Aleksandru Kostiću na izboru, uz  nadu da će njegova aktivnost značajno doprineti daljem razvoju psihologije, kao što je doprinela i aktivnost njegovog prethodnika, akademika Borislava Stevanovića.

S.H.

Psiholozi pomažu građanima Srbije u krizi izazvanoj virusom KOVID 19

Na mreži

Ko je na mreži: 156 gostiju i nema prijavljenih članova

Izdvajamo

Programi obuka
za stručno usavršavanje
Detaljnije
Postanite član
obnovite članstvo
Detaljnije
Pred izazovom ste?Želite više!
Imamo rešenje za Vas
Detaljnije

Kontakt podaci

Adresa: Đušina 7/III, 11020 Beograd
Tel: +381 11 3232961, +381 11 3035131
E-maildpscpp@orion.rs

Urednik i administrator sajta: Duško Kljajić
Sekretar DPS: Marija Vukotić Odalović