Početna

 logonovi3

  • Serbian Language
  • English (UK)
Poštovane koleginice i kolege,
 
Društvo psihologa Srbije je pokrenulo inicijativu formiranja preliminarnog
 
• Registra edukacija, obuka i drugih vidova stručnog usavršavanja psihologa, 
• Registra psihologa koji drže obuke i 
• Registra psihologa koji su prošli neku obuku. 
 
U ovom momentu DPS formira registre dodatnog stručnog usavršavanja svojih članova u oblasti pružanja psihološke pomoći, psihološkog savetovanja i psihoterapije a u skorije vreme će formirati registre i iz drugih vrsta obuka, kao što je dodatno stručno usavršavanje iz školske psihologije, psihodijagnostike, neuropsihologije, razvojne kliničke psihologije, forenzičke psihologije, zdravstvene psihologije, poslovne psihologije... 
Svrha ovakve evidencije je da se psiholozima koji su prošli različite vidove dodatnog stručnog usavršavanja dodele odgovarajuće potvrde čime će početi proces priznavanja različitih obuka koje pripadaju neformalnom obrazovanju a koje predstavljaju važan oblik uvećavanja profesionalnih kompetencija psihologa. Formiranje registara predstavlja pripremu za licenciranje psihologa nakon donošenja novog Zakona o psihološkoj delatnosti i fomiranja Komore psihologa koja će između ostalog biti odgovorna za praćenje formalnog obrazovanja i usavršavanja psihologa kao i za organizovanje i praćenje i priznavanje kontinuiranog neformalnog obrazovanja psihologa. Komisija imenovana od strane Izvršnog odbora DPS će formirati kriterijume za različite potvrde koji će biti osnova za kasnije specijalne licence.
 
Osim pripreme za licenciranje psihologa, namera formiranja registara i dodeljivanja potvrda Društva psihologa Srbije je i uvećanje konkurentnosti na tržištu rada onih koleginica i kolega koji su nakon i pored formalnog obrazovanja stekli dodatna znanja, veštine i kompetencije za obavljanje psihološke delatnosti kroz organizovane kurseve, obuke i edukacije.
 
Odluka o pokretanju ove inicijative je doneta na 25. sednici Izvršnog odbora, održanoj dana 17.12.2021.god. Izvršni odbor DPS je stava da je kontinuirana edukacija psihologa, kako formalna, tako i neformalna od izuzetne važnosti za psihološku nauku i struku i da pokretanje ovakve inicijative doprinosi prepoznavanju i uvažavanju koleginica i kolega koji tokom svoje profesionalne karijere kontinuirano uvećavaju svoja znanja i veštine i tako daju svoj lični doprinos razvoju i ugledu psihologije.
 
U skladu sa ovom odlukom, molimo vas da na sledećem linku unesete tražene podatke:
 
 
Hvala na informacijama!
 
Ova anketa će biti prosleđena putem mejling liste koju poseduje DPS i biće postavljena na sajt DPS i na društvene mereže DPS kako bi dospela do što većeg broja naših psihologa

 

Izdvajamo

Programi obuka
za stručno usavršavanje
Detaljnije
Postanite član
obnovite članstvo
Detaljnije
Pred izazovom ste?Želite više!
Imamo rešenje za Vas
Detaljnije

Na mreži

Ko je na mreži: 90 gostiju i nema prijavljenih članova

Kontakt podaci

Adresa: Đušina 7/III, 11020 Beograd
Tel: +381 11 3232961, +381 11 3035131
E-maildpscpp@orion.rs

Urednik i administrator sajta: Duško Kljajić
Sekretar DPS: Marija Vukotić Odalović