Baner

Društvo psihologa Srbije

Pridružite nam se...

Ocenjivanje u funkciji učenja PDF Štampa El. pošta

 

Kataloški broj: 474

Kompetencija: K2 ;          Prioriteti: 5, 6  


Autor
i ralizatori      Radmila Korica Tošović, Nevenka Ivanović Drašković, Mirjana Potić

 

Opšti ciljevi:

Unapređivanje prakse ocenjivanja učeničkih postignuća primenom formativnog modela ocenjivanja

Specifični ciljevi:    

  • Podsticanje formiranja pozitivnog stava prema razvojnoj funkciji ocenjivanja;
  • Upoznavanje sa jednim konkretnim modelom formativnog ocenjivanja i sa više različitih tehnika formativnog praćenja i ocenjivanja.

 

Sadržaj i aktivnosti:        

  • Tradicionalno ocenjivanje. Cilj: Lični doživljaj tradicionalnog ocenjivanja; Kritički osvrt na nedostatke ustaljene prakse ocenjivanja. Mi u ulozi ocenjivača; Atribucija tradicionalnog ocenjivanja, Zaključak (Afirmisanje stava da je svrha unapređivanja procesa ocenjivanja eliminisanje nedostataka postojeće prakse u ocenjivanju, a jedan od modela koji tome efikasno doprinosi je model sistematskog praćenja napredovanja učenika u učenju i razvoju.)
  • Funkcije, principi i vrste ocenjivanja. Cilj: Proširivanje i aktiviranje znanja nastavnika o funkcijama, principima i vrstama ocenjivanja. Radionica: U nastavi dajem prednost...; Kratak teorijski osvrt (O funkcijama i principima ocenjivanja sa akcentom na funkciju u odnosu na učenika – učenje i razvoj i na princip po kojem ocenjivanje treba da prožima sve aktivnosti u nastavi; Kratak prikaz sumativnog i formativnog ocenjivanja); Diskusija.
  • Formativno ocenjivanje. Cilj: Podsticanje pozitivnog stava prema formativnom ocenjivanju. Razvoj kompetencija za primenu formativnog ocenjivanja u praksi. Aktivnosti: Teorijski okvir – Definisanje formativnog ocenjivanja stavljanjem akcenta na razvojnu i preventivnu ulogu ove vrste ocenjivanja.Primeri iz školske prakse: Afirmisanje stava da je formativno ocenjivanje izvodljivo u sadašnjem sistemu srednjeg obrazovanja. Mišljenje učesnika.
  • Jedan model formativnog ocenjivanja. Cilj: Upoznavanje jednog modela formativnog ocenjivanja. Uvežbavanje primene modela u praksi. Osposobljavanje za primenu i razvijanje modela formativnog ocenjivanja. Aktivnosti: Prezentacija modela; Uslovi za primenu modela; Upoznavanje sa pojmom i ulogom syllabus-a nastavnog predmeta; Prezentacija jednog modela syllabus-a; Pojam i uloga standarda znanja; Tehnike praćenja i ocenjivanja učenika; Skala ocena i kriterijumi ocenjivanja.
  • Cilj: Integracija. Aktivnost: Razmena mišljenja o ocenjivanju u funkciji učenja mislim, osećam, nejasno mi je, očekujem. Evaluacija seminara. Dogovor o razmeni iskustva ocenjivanja na času stečenog u periodu od jedne godine.


Ciljna grupa: nastavnik razredne nastave, nastavnik predmetne nastave – osnovna škola, nastavnik predmetne nastave – gimnazija, nastavnik opšteobrazovnih predmeta – srednja stručna škola, nastavnik stručnih predmeta – srednja stručna škola, nastavnik opšteobrazovnih predmeta – u srednjoj umetničkoj školi (muzičke, baletske, likovne), nastavnik stručnog predmeta u osnovnoj/srednjoj umetničkoj školi (muzičke, baletske, likovne), stručni saradnik u predškolskoj ustanovi/školi, saradnik (pedagoški asistent i pomoćni nastavnik), direktor/pomoćnik direktora

Broj učesnika:        30;                       

Trajanje:      dva dana (14 bodova)

 

 
 
Joomla 1.5 Templates by Joomlashack