Selekcija kandidata

 logonovi3

  • Serbian Language
  • English (UK)
PROFESIONALNA SELEKCIJA KANDIDATA

Preduzećima i ustanovama koje ne mogu da pribave psihologa, a imaju potrebu za njihovim radom u određenom momentu, Centar za primenjenu psihologiju može da pruži pored ranije navedenih edukativnih i savetodavnih usluga i obavljanje određenih poslova kao što su: selekcija kadrova prilikom prijema i praćenje uspešnosti izbora kadrova u toku perioda prilagođavanja, izbor kadrova za obučavanje i praćenje uspešnosti obuke i slično.

U te srvhe Centar za primenjenu psihologiju organizuje psihološko ispitivanje sposobnosti kandidata, radi STRUČNE PROCENE POTENCIJALA KANDIDATA ZA POJEDINE OBLASTI RADA/RADNA MESTA, kako za novoprijavljene radnike tako i za one koji su već u radnom odnosu, i to na sledeći način:

1. grupno ispitivanje kandidata baterijom psiholoških instrumenata, koje može između ostalog da obuhvata:
a.
ispitivanje opštih i specifičnih intelektualnih sposobnosti kandidata
b. ispitivanje opšte informisanosti
c. ispitivanje funkcionisanja ličnosti sa posebnim naglaskom na karakteristike od značaja za vrstu poslova koji će se obavljati
d. analizu dosadašnjeg profesionalnog razvoja

2. individualni eksplorativno-dijagnostički intervju

3. integracija podataka i izveštavanje
, daje se u dve forme: opšti tip izveštaja, u kome su kadnidati koji su obuhvaćeni profesionalnom selekcijom razvrstani u sledeće grupe: u potpunosti zadovoljava postavljene psihofizičke zahteve (nalazi sa psiholoških mernih instrumenata, kao i mišljenje psihologa po obavljenom razgovoru su takvi da kandidata svrstavaju iznad postavljenih kriterijuma selekcije), zadovoljava (nalazi sa testova i mišljenje psihologa su u granicama postavljenih zahteva), delimično zadovoljava (razlikuju se procene na osnovu testova i mišljenje psihologa) i ne zadovoljava postavljene psihofizičke zahteve.
Detaljan izveštaj o kandidatima koji se preporučuju za prijem sadrži opis kandidata baziran na rezultatima psiholoških ispitivanja i na osnovu mišljenja psihologa.

Na osnovu Vaših potreba mi sastavljamo konačnu
PONUDU koja sadrži precizno definisane sve stavke u vezi psihološkog testiranja:
- Sastav baterije psiholoških mernih instrumenata
- Vreme potrebno za izvođenje psihološkog testiranja
- Mesto izvođenja testiranja
- Termin izvođenja
- Cena usluge

POZOVITE NAS

Izdvajamo

Programi obuka
za stručno usavršavanje
Detaljnije
Postanite član
obnovite članstvo
Detaljnije
Pred izazovom ste?Želite više!
Imamo rešenje za Vas
Detaljnije

Na mreži

Ko je na mreži: 2440 gostiju i nema prijavljenih članova

Kontakt podaci

Adresa: Đušina 7/III, 11020 Beograd
Tel: +381 11 3232961, +381 11 3035131
E-maildpscpp@orion.rs

Urednik i administrator sajta: Duško Kljajić
Sekretar DPS: Marija Vukotić Odalović