Početna

O Društvu

Psihološke novine

Časopis Psihologija

Kongres

Centar za primenjenu psihologiju

EFPA

EAWOP

Kontakt

Sekcije

 logonovi3

  • Serbian Language
  • English (UK)

На основу члана 15. и 16. Статута Друштва психолога Србије дана 23.9.2012.  године  долепотписани психолози доносе

ПОСЛОВНИК О РАДУ

ОСНИВАЧКЕ СКУПШТИНЕ СЕКЦИЈЕ

члан 1.

Овим Пословником се регулише рад Оснивачке скупштине секције за О.Л.И. Интегративну психодинамску психотерапију, ( у даљем тексту: Скупштина ), начин доношења одлука као и друга питања од значаја за рад Оснивачке скупштине.

члан 2.

Право да учествују на Скупштини, да бирају и да буду бирани имају сви психолози који су едуковани за психотерапију, саветовање и коучинг према стандардима Секције за психотерапију, саветовање и коучинг психологију ДПС и баве се психотерапијом, саветовањем и коучингом, као и кандидати у тренинг програмима из ових области верификованих од Секције за психотерапију, саветовање и коучинг психологију ДПС.

члан 3.

Скупштина може почети са радом ако јој присуствује најмање десет психолога психолози који су едуковани за психотерапију, саветовање и коучинг према стандардима секције и баве се психотерапијом, саветовањем и коучингом.

члан 4.

Одлуке на Скупштини се доносе простом већином гласова присутних психолога. Гласање је јавно, уколико Скупштина не одлучи другачије.

члан 5.

Радом Скупштине руководи Радно председништво од три члана које се бира на самој Скупштини од присутних психолога.

члан 6.

Скупштина бира још и записничара и два оверача записника.

члан 7.

О раду Скупштине стара се председник Радног председништва.

члан 8.

О раду Скупштине се води записник.

Записник потписују председник Радног председништва, записничар, два оверача записника и сви присутни психолози.

члан 9.

Оверени записник се доставља Друштву психолога, као доказ о одржаној Скупштини.

члан 10.

Овај Пословник је усвојен када се за њега изјасни већина присутних психолога, а примењује се одмах.

У Београду, 23.9.2012. год.                   Председник радног председништва

                                                                    Рената Сенић

Записничар: Уна Хајдерпашић                                      

Оверачи записника: Дуња Рељић и Вања Ивановић

1.

2.

Потпис присутних психолога

1. Renata Senić

2. Bojana Đurić

3. Jelena Orlandić

4. Ivana Paunović

5. Una Hajderpašić

6. Dragana Miletić

7. Anita Popović

8. Dunja Reljić

9. Vanja Ivanović

10. Dragana Deh

11.Ana Vojnović

12. Danka Popović

13. Nenad Lazarević

14. Selena Vignjević

15. Ana Zdravković

16. Olivera Milutinović

Izdvajamo

Programi obuka
za stručno usavršavanje
Detaljnije
Postanite član
obnovite članstvo
Detaljnije
Pred izazovom ste?Želite više!
Imamo rešenje za Vas
Detaljnije

Na mreži

Ko je na mreži: 468 gostiju i nema prijavljenih članova

Kontakt podaci

Adresa: Đušina 7/III, 11020 Beograd
Tel: +381 11 3232961, +381 11 3035131
E-maildpscpp@orion.rs

Urednik i administrator sajta: Duško Kljajić
Sekretar DPS: Marija Vukotić Odalović