Publikacije

 logonovi3

  • Serbian Language
  • English (UK)

Društvo je osnivač i vlasnik Privrednog društva za istraživačko-razvojne usluge, grafičku izdavačku delatnost i komercijalne poslove Centar za primenjenu psihologiju, kojim upravlja Skupština Društva i Upravni odbor CPP.
CPP posluje kao pravni subjekat saglasno zakonskim propisima.

Mandat članova Upravnog odbora CPP usaglašava se sa mandatnim periodom ostalih organa i tela Društva psihologa Srbije.

 

Centar za primenjenu psihologiju bavi se:

  • organizovanjem i izvođenjem stručnog usavršavanja članova Društva i članova drugih srodnih disciplina, kao i drugih zainteresovanih pravnih i fizičkih lica;
  • razvijanjem i plasmanom instrumenata i procedura za psihološku procenu;
  • usavršavanjem i osavremenjavanjem instrumenata i procedura koje su već u upotrebi;
  • prevođenjem i standardizacijom instrumenata i procedura koje se koriste u svetu, a kod nas nisu u upotrebi;
  • izdavačkom delatnosti iz oblasti psihologije i drugih srodnih naučnih disciplina;
  • izradom test aparata i drugih mernih aparata koji se koriste u radu psihologa i njihovim servisiranjem;
  • organizacijom naučno-stručnih skupova, studijskih putovanja i savetovanja i pružanjem usluga korisnicima
  • istraživačkih usluga u oblasti psihologije i disciplinama bliskih psihologiji i interdisciplinarnom saradnjom, kao i drugih delatnosti u vezi sa izvršavanjem ciljeva i programskih zadataka Društva.


Administrativno-stručne i finansijske poslove i njihovo operativno izvršavanje u smislu ostvarivanja ciljeva i zadataka Društva, kao i programskih i planskih zadataka Društva obavljaće stručna služba.

Centar za primenjenu psihologiju se bavi administrativnim, stručnim i finansijskim poslovima Društva psihologa Srbije.

SASTAV UPRAVNOG ODBORA ZA MANDATNI PERIOD 2015-2019.:
Predsedik: Milanko Jević
Članovi: Tamara Đamonja Ignjatović, Maja Petrović, Goran Kličković, Duško Babić, Boris Kordić i Aleksandar  Kontić.

Izdvajamo

Programi obuka
za stručno usavršavanje
Detaljnije
Postanite član
obnovite članstvo
Detaljnije
Pred izazovom ste?Želite više!
Imamo rešenje za Vas
Detaljnije

Kontakt podaci

Adresa: Đušina 7/III, 11020 Beograd
Tel: +381 11 3232961, +381 11 3035131
E-maildpscpp@orion.rs

Urednik i administrator sajta: Duško Kljajić
Sekretar DPS: Marija Vukotić Odalović