Publikacije
  • Serbian Language
  • English (UK)


PSIHOLOŠKI ASPEKT SAVREMENE SRPSKE ORGANIZACIJE: TRENDOVI, PROBLEMI I REŠENJA

autori Jasmina Knežević, Dragana Mitrić Aćimović

redovna cena: 1230 dinara

cena sa popustom: 990 dinara 

 

Reč autorki:

 

Motiv za pisanje knjige bila je, pre svega, naša želja i profesionalna obaveza da saznanja do kojih smo došle tokom dugogodišnjeg naučnog rada i prakse predstavimo opštoj i stručnoj javnosti u Srbiji, i time ukažemo na probleme i mogućnosti sa kojima se susreću srpske organizacije.

Knjiga istražuje na koji način promene ekonomskog, socijalnog i tehnološkog karaktera utiču na promene koncepta rada, načina funkcionisanja organizacije i ponašanje zaposlenih. Smatramo da njenu posebnu vrednost čine rezultati domaćih istraživanja koji su sakupljeni i interpretirani na jednom mestu, kako bi se dobila što realnija slika o tome kakva je i kako funkcioniše savremena organizacija u Srbiji.

Knjiga je, dakle, namenjena rukovodiocima svih nivoa, a pre svih menadžerima ljudskih resursa, profesionalcima i praktičarima koji se bave organizacijom i radom, studentima psihologije, menadžmenta, ekonomije; naučnicima zaintresovanim za obrađene teme i svima koje interesuje psihološki ugao gledanja na stanje u našim organizacijama.

 

Jasmina Knežević

Dragana Mitrić Aćimović

Naručivanje: E-mail  dpscpp@sezampro.rs, www.dps.org.rs; tel. +381 11 3232961 i 3035131, faks 3239685, adresa Đušina 7/III Beograd

 

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TechnoratiSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

Kontakt podaci

Adresa: Đušina 7/III, 11020 Beograd, Srbija
Tel: +381 11 3232961, 3035131, Fax: +381 11 3239685,
E-maildpscpp@orion.rs
Glavni urednik: Dag Kolarević
Sekretar: Marija Vukotić Odalović
Tehnički urednik i administrator: Nadežda Perišić Savić