NARUDŽBENICA

Molimo vas da pažljivo pročitate instrukcije za popunjavanje narudžbenice
i da tražene podatke upišete u za to predviđene rubrike.
Samo će se narudžbenice sa potpunim podacima uzeti u obzir.

Ukoliko naručujete u svoje ime dovoljno je da samo popunite lične podatke,
a ukoliko naručujete u ime radne organizacije, potrebno je da popunite i podatke o njoj.
Psiholog koji prvi put kupuje testovni materijal, u obavezi je da pošalje i fotokopiju
svoje diplome.

Lični podaci

Ime i prezime psihologa
Država
Kućna adresa
Mesto, poštanski broj
e-mail
Telefon
Mobilni telefon
Broj diplome

Podaci o radnoj organizaciji

Naziv radne organizacije
Mesto, poštanski broj i adresa
Telefon/FAX
PIB
Matični broj
Šifra delatnosti

Testovni materijal koji naručujete

Navedite koje testove naručujete i koliko komada