Istorijat društva

 logonovi3

 • Serbian Language
 • English (UK)

Na 24.sednici 2018.god. Izvršni odbor Društva psihologa Srbije je doneo odluku o dodeljivanju nagrade "Josip Berger", za najbolji master rad koji se odnosi na praktičan rad psihologa sa pojedincima, grupama i organizacijama, i čiji rezultati i zaključci nesumnjivo upućuju na konkretne mogućnosti unapređivanja delatnosti psihologa u profesionalnoj praksi. 

Nagrada se dodeljuje diplomiranim psiholozima – masterima koji su svoje zvanje stekli na studijskim programima od ukupno 300 ESPB bodova iz psihologije, akreditovanom od strane nadležnog organa  Republike Srbije. Nagrada "Josip Berger" se dodeljuje jednom godišnje za rad koji je odbranjen sa ocenom najmanje 9 (devet), godinu dana unazad od dana objave Konkursa za Nagradu. 

Najbolji master  rad će se utvrditi na osnovu sledećeh  kriterijuma:

 • Prijavljeni master rad je svojim teorijskim razmatranjima, istraživačkim problemom i ciljevima specifično usmeren na praktičan rad psihologa sa pojedincima, organizacijama i grupama
 • Prijavljeni master rad svojim rezultatima i zaključcima nesumnjivo upućuje na konkretne mogućnosti i predloge unapređivanja delatnosti psihologa u profesionalnoj praksi.
 • Prijavljeni master rad je izveden u skladu sa međunarodno važećim SIMRAD standardom
 • Prijavnjeni master rad je rezultat terenskog istraživanja sprovedenog od strane autora rada samostalno ili u okviru istraživačkog tima
 • Prijavljeni master rad je originalni naučni rad autora i nije u celini prethodno  publikovan.

Prijava kandidata za nagradu treba da  sadrži:

 • Biografiju autora prijavljenog master rada u elektronskoj formi (tekstualni fajl), ne dužu od 2500 karaktera sa razmacima
 • Prijavljeni master rad u elektronskoj formi
 • Saglasnost autora za prijavu na Konkurs za dodelu Nagrade
 • Saglasnost mentora za prijavu na Konkurs za dodelu Nagrade
 • Obrazloženje prijave rada napisano od strane mentora ili člana komisije za odbranu prijavljenog rada, sa posebnim naglaskom na potencijalni doprinos prijavljenog rada unapređenju delatnosti psihologa u profesionalnoj praksi. Obrazloženje treba da bude u elektronskoj formi (tekstualni fajl), ne duže od 3000 karaktera sa razmacima.  

Predlozi za Nagradu se upućuju Društvu psihologa Srbije od strane pojedinca i ustanova sekretaru Društva psihologa Srbije elektronskom poštom (sekretar@dps.org.rs ).

Nagrada se sastoji od: povelje, prikladne poklon-knjige sa posvetom u kojoj se naglašava za šta se poklon dodeljuje i besplatne članarine u Društvu psihologa Srbije u narednih 5 godina. 

Uručivanje Nagrade se vrši na svečanosti u okviru Naučno-stručnog skupa psihologa, a pre uručivanja nagrade čita se pismeno obrazloženje Žirija.

Sastav Žirija je: Dragan Žuljević, predsednik Žirija; Jelena Sladojević Matić, zamenik predsednika Žirija, Mirjana Beara, član Žirija; Nevena Lovrinčević, član Žirija i Milja Krivokuća, član Žirija.

Psiholozi pomažu građanima Srbije u krizi izazvanoj virusom KOVID 19

Na mreži

Ko je na mreži: 234 gostiju i nema prijavljenih članova

Izdvajamo

Programi obuka
za stručno usavršavanje
Detaljnije
Postanite član
obnovite članstvo
Detaljnije
Pred izazovom ste?Želite više!
Imamo rešenje za Vas
Detaljnije

Kontakt podaci

Adresa: Đušina 7/III, 11020 Beograd
Tel: +381 11 3232961, +381 11 3035131
E-maildpscpp@orion.rs

Urednik i administrator sajta: Duško Kljajić
Sekretar DPS: Marija Vukotić Odalović