Istorijat društva

 logonovi3

  • Serbian Language
  • English (UK)

Centar za primenjenu psihologiju od 7. marta 2020. godine prvi put organizuje uvodni kurs za primenu Dijagnostike neurorazvojnih problema kod dece, u trajanju od 36 sati. Rok za prijavu je 22. februar.

Blagovremena dijagnostika u velikoj meri utiče na efekte rane intervencije u svim domenima razvoja, a roditeljima obezbeđuje kontinuirano informisanje i osnaživanje za prihvatanje teškoća i sprovođenje terapije. Stoga je važno da se psiholozi obuče za primenu stečenih teorijskih znanja i dijagnostičkih procedura koje su im neophodne u svakodnevnom radu sa populacijom dece, u oblastima u kojima su angažovani. 

 

Cilj programa:

Jačanje kompetencija stručnjaka za rano prepoznavanje, dijagnostiku, tretman i praćenje dece sa neurorazvojnim problemima.

Program podrazumeva upoznavanje stručnjaka sa spektrom razvojnih problema u kliničkoj praksi; diferencijalno-dijagnostičke karakteristike entiteta i principe i načine dijagnostikovanja, tretmana i praćenja; pružanje informacija o mogućnostima uključivanja u vaspitno-obrazovni proces dece sa neurorazvojnim teškoćama, kao i praktične savete za unapređenje veština u odabiru optimalnih dijagnostičkih metoda, mernih instrumenata i terapijskih procedura u radu sa decom. 


 

Program rada: 

1. Razvojne faze (0-12 godina). Principi razvoja. Mape razvoja po domenima;
2.Procena razvoja. Psihodijagnostički merni instrumenti;
3.
Entiteti (poremećaji): govorno-jezički poremećaji, disleksija, disgrafija, školska neefikasnost, mucanje, oštećenja sluha, usporeni psihomotorni razvoj, mentalne zaostalosti, sindromi, cerebralna paraliza, pervazivni razvojni poremećaji, ADHD, poremećaji ponašanja, tikovi, enureza, školska fobija, elektivni mutizam, deca sa somatskim i hroničnim bolestima, epilepsija...
4.
Osnovi dijagnostikovanja neuropsiholoških domena razvojnih i stečenih poremećaja u detinjstvu, odnosno funkcija narušenih tokom rasta i razvoja oštećenjem CNSa (encefalitisi, epilepsije, traumatske povrede glave, Tum. Cerebri); 
5.
Principi i mogućnosti rane intervencije i habilitaciono-rehabilitacionog tretmana;
6.
Principi terapijske komunikacije sa decom i roditeljima;
7.
Uključivanje u vaspitno-obrazovni proces, inkluzija.

 

POLAZNICI:

Psiholozi zaposleni u zdravstvenim ustanovama, ustanovama socijalne zaštite, predškolskim ustanovama, školama, kao i psiholozi na specijalizaciji i specijalisti koji nisu prošli sličan program.

AUTORI I PREDAVAČI:

Nina Umićević, spec. medicinske psihologije, geštalt savetnik, edukant porodične sistemske terapije

Gordana Tošić, diplomirani psiholog, edukant porodične terapije

Gordana Simić, spec. medicinske psihologije, praktičar transakcione analize, edukant porodične sistemske terapije, supervizijski nivo neuropsihološke dijagnostike.

Sve tri autorke imaju preko 20 godina praktičnog iskustva u radu sa decom koja imaju različite neurorazvojne teškoće.

 

TRAJANJE: 36 sati raspoređenih u 6 susreta (subotom), od 10-16h 

VELIČINA GRUPE: 10 do 14 polaznika

MESTO ODRŽAVANJA: Beograd

DATUM POČETKA: 7. mart 2020. 

ROK ZA PRIJAVU: 22. februar 2020. 

CENA: 32.450,00 RSD

            25.960,00 RSD (za članove Društva psihologa Srbije)

 

PRIJAVU možete poslati putem elektronske pošte na e-mail: cpp@dps.org.rs i dpscpp@orion.rs, ili se javiti na telefone 011/32 32 961, 30 35 131.

 


Izdvajamo

Programi obuka
za stručno usavršavanje
Detaljnije
Postanite član
obnovite članstvo
Detaljnije
Pred izazovom ste?Želite više!
Imamo rešenje za Vas
Detaljnije

Na mreži

Ko je na mreži: 1090 gostiju i nema prijavljenih članova

Kontakt podaci

Adresa: Đušina 7/III, 11020 Beograd
Tel: +381 11 3232961, +381 11 3035131
E-maildpscpp@orion.rs

Urednik i administrator sajta: Duško Kljajić
Sekretar DPS: Marija Vukotić Odalović