Istorijat društva

 logonovi3

 • Serbian Language
 • English (UK)

Izvršni odbor Društva psihologa Srbije je na 23. sednici održanoј 22.12.2017god. u skladu sa Statutom doneo  sledeću

O D L U K U

o raspisivanju Javnog poziva za glavnog i odgovornog urednika časopisa „Psihologija“

U postupku izbora glavnog i odgovornog urednika časopisa Psihologija Izvršni odbor Društva psihologa Srbije će se rukovoditi sledećim:

Kandidat za urednika časopisa treba da zadovoljava sledeće kriterijume:

 1. Da ima akademsku titulu doktora psiholoških nauka;

 2. Da je objavio najmanje tri rada iz kategorije M20 (М21, М22 ili М23) u proteklih 10 godina, od čega najmanje jedan gde je kandidat prvi ili jedini autor;

 3. Da ima najmanje pet heterocitata u proteklih 10 godina;

 4. Da poseduje iskustvo u recenziranju radova u međunarodnim časopisima iz kategorije M20 (М21, М22 ili М23);

 5. Da ima iskustvo u uređivanju monografija, zbornika, časopisa i sličnih naučnih publikacija u proteklih 10 godina;

 6. Da ima iskustvo u rukovođenju ili učešće u naučno-istraživačkim projektima;

 7. Da je član Društva psihologa Srbije.

 

U cilju dokazivanja da ispunjava kriterijume kandidat treba da dostavi:

 1. Biografiju sa naglaskom na stručni i naučni rad, kao i naučnu produkciju sa M klasifikacijom radova;

 2. Okvirni plan uređivačke politike časopisa Psihologija za period od 2018. do 2022. godine u dužini od 3000 do 7000 karaktera;

 3. Predlog za zamenika urednika i sastav redakcije časopisa Psihologija za navedeni period;

 4. Biografiju predloženog zamenika urednika časopisa Psihologija sa naglaskom na stručni i naučni rad, kao i naučnu produkciju sa M klasifikacijom radova;

 5. Izjavu kojom kandidat garantuje da je stupio u kontakt sa predloženim članovima redakcije i pribavio njihovu usmenu ili pismenu saglasnost za učešće u redakciji časopisa Psihologija u navedenom periodu.

Rok za slanje prijave na Javni poziv je 23.01.2018.god. Neblagovremene i nepotpune prijave neće se uzeti u razmatranje.

Dokumentaciju za Javni poziv slati u zapečaćenoj koverti, sa naznakom „Za Javni  poziv za izbor urednika časopisa „Psihologija““ na adresu:

Društvo psihologa Srbije

Đušina 7/III

11 000 Beograd

Izdvajamo

Programi obuka
za stručno usavršavanje
Detaljnije
Postanite član
obnovite članstvo
Detaljnije
Pred izazovom ste?Želite više!
Imamo rešenje za Vas
Detaljnije

Na mreži

Ko je na mreži: 710 gostiju i nema prijavljenih članova

Kontakt podaci

Adresa: Đušina 7/III, 11020 Beograd
Tel: +381 11 3232961, +381 11 3035131
E-maildpscpp@orion.rs

Urednik i administrator sajta: Duško Kljajić
Sekretar DPS: Marija Vukotić Odalović