Istorijat društva

 logonovi3

  • Serbian Language
  • English (UK)

Drage koleginice i kolege,

Dani primenjene psihologije je tradicionalna godišnja neprofitna naučna konferencija koju organizuje Departman za psihologiju Filozofskog fakulteta u Nišu, Srbija. Cilj konferencije je da bude mesto gde se istraživači iz različitih oblasti psihologije mogu sresti, predstaviti svoja istraživanja i razmenjivati ideje.


XIII konferencija Dani primenjene psihologije, biće održana 29. i 30. septembra 2017. godine, na Filozofskom fakultetu u Nišu (Ćirila i Metodija 2, Niš, Srbija).


Zvanična tema ovogodišnje konferencije je Psihologija u nama i oko nas. Oblici rada na konferenciji su: plenarno predavanje, simpozijum, usmena prezentacija, okrugli sto, poster prezentacija, seminar i radionica.


Plenarni predavači ovogodišnje konferencije biće:


Lenče Miloševa, Ph.D. Clinical Psychology, Full professor, Goce Delčev University Štip, Faculty of Medical Sciences, Macedonia- “Passive suicidal ideation as a risk factor for suicide: Are we Asking the Right Questions?“


Marina Palazova, Ph.D. Research Assocate, International Psychoanalitic University Berlin, German - "Understanding Emotions in Words and Faces"


Nila Kapor Stanulovic, Ph.D. Redovni profesor, Fakultet tehničkih nauka, Univerzitet u Novom Sadu, Srbija - „Psychologist in masive crisis situations – challenges and limits“


Do sada, prihvaćena su i dva simpozijuma: Forenzička psihologija i Intervju pred ogledalom: primena tehnike i procena.

Konferencija će sadržati i veći broj tematskih sekcija. Socijalna psihologija, Psihologija obrazovanja, Klinička psihologija, Psihologija individualnih razlika, multikulturalnost i merenje u psihologiji, Psihologija novih medija, Psihologija umetnosti, Eksperimentalna psihologija itd. Takođe, autori mogu prijaviti radove i iz drugih oblasti psihologije koje će biti dodati naknadno.  

Radni jezici konferencije su engleski i srpski.

Prijava rezimea se može izvršiti u periodu do 25. jula 2017. godine preko obrasca za prijavu na sajtu www.psihologijanis.rs/dpp/. Obim rezimea treba da bude od 200 do 300 reči. Apstrakt treba da bude napisan na dobrom engleskom jeziku. Svi rezimei će biti recenzirani i autori će biti informisani o statusu prijavljenog rada do 15. avgusta 2017. godine. Jedan autor može da učestvuje na konferenciji sa najviše tri rada, a samo jednom kao prvi autor.

Prihvaćeni rezimei će biti objavljeni u knjizi rezimea. Integralni tekstovi saopštenih radova će biti, nakon recenziranja, objavljeni u tematskim zbornicima. Kompletni radovi se dostavljaju počev od 1. oktobra do 30. januara 2018. godine. Uputstvo za pripremu integralnog teksta rada biće postavljeno na sajtu www.psihologijanis.rs/dpp/.

Iznos kotizacije je 50,00 evra ili 6000,00 RSD. Kotizacija se plaća po prijavljenom radu, i to na ime prvog autora. Instrukcije za uplatu kotizacije biće nalaze se na sajtu http://www.psihologijanis.rs/dpp/kotizacija.asp.

Nadamo se da će konferencija i ove godine okupiti veliki broj učesnika koji će svojim učešćem doprineti uspehu skupa.

Očekujući vas u Nišu, šaljemo vam srdačne pozdrave.
prof. dr Bojana Dimitrijević                                 
Predsednik Programskog odbora              
bojana.dimitrijevic@filfak.ni.ac.rs

ass. dr Milica Tošić Radev
Predsednik Organizacionog odbora                     
milica.tosic@filfak.ni.ac.rs    

Izdvajamo

Programi obuka
za stručno usavršavanje
Detaljnije
Postanite član
obnovite članstvo
Detaljnije
Pred izazovom ste?Želite više!
Imamo rešenje za Vas
Detaljnije

Na mreži

Ko je na mreži: 250 gostiju i nema prijavljenih članova

Kontakt podaci

Adresa: Đušina 7/III, 11020 Beograd
Tel: +381 11 3232961, +381 11 3035131
E-maildpscpp@orion.rs

Urednik i administrator sajta: Duško Kljajić
Sekretar DPS: Marija Vukotić Odalović