Poziv za članstvo

 logonovi3

 • Serbian Language
 • English (UK)

 clanstvovizual

Članovima i budućim članovima Društva psihologa Srbije

Od svog formiranja, februara 1953.godine, Društvo psihologa Srbije aktivno učestvuje u građenju identiteta i intergriteta struke i strukovnog udruženja. Kao jedno od najstarijih udruženja u zemlji, prolazilo je i prolazi kroz različite izazove, a pri tome je, kroz svoje postojanje, razvilo veliki broj različitih oblika svog delovanja: sekcije, podružnice, Psihološke novine, časopis Psihologija, zvaničnu web prezentaciju (http://dps.org.rs/), nagrade, Kongres psihologa, formiralo je svoje preduzeće CPP, Odbor za etička pitanja, Fejsbuk stranice Društva, Kongresa...Izrađena je  savremena baza podataka, a radi se i na izradi Jedinstvene liste psihologa Srbije. Intenziviran je rad na formiranju psihološke Komore kao i na međunarodnoj saradnji DPS sa krovnim evropskim i svetskim psihološkim asocijacijama. Sekcije i podružnice su dobile svoj prostor na sajtu DPS, i dobijaju konstantnu podršku iz Društva za svoj rad. Mnoge druge aktivnosti i obavljeni poslovi ostali su ovde nepobrojani, a ima ih sijaset. Sve što je nastalo u Društvu nastalo je aktivnošću nas samih.

Pozivamo Vas da obnovite članstvo u DPS i da postanete član Društva. Svojom organizovanom delatnošću možemo i treba da doprinesemu statusu struke i nas samih, koji najčešće kao pojedinci radimo u različitim ustanovama i institucijama. U vremenima koja nam dolaze naša udružena aktivnost će moći da doprinese i pojedinačnom statusu svih nas.

Upućujemo poziv svim psiholozima da se aktivno uključe u rad i aktivnosti Društva psihologa Srbije, kroz angažovanje u sekcijama, podružnicama i telima koje Društvo ima.

Članovi DPS mogu biti diplomirani psiholozi sa najmanje 240  ESPB poena fakulteta na kojima se odvijaju studijski programi psihologije akreditovani od strane nadležnog Ministarstva Republike Srbije, koji žive i/ili rade na teritoriji Republike Srbije. (http://dps.org.rs/o-dps/statut-dps)Članovi Društva imaju pravo:

 

 • da biraju i budu birani u organe i tela Društva psihologa Srbije
 • da učestvuju u svim aktivnostima koje organizuje Društvo
 • da daju predloge i mišljenja u vezi sa radom Društva, njegovih organa i tela
 • da odlučuju o radu Društva i njegovih organa
 • da traže i dobiju stručnu pomoć ili zaštitu svojih profesionalnih interesa
 • pravo na kupovinu stručne literature pod povoljnijim materijalnim uslovima, sa uračunatim popustima
 • pravo na povoljnije cene za stručno usavršavanje u organizaciji Društva i CPP-a
 • pravo na povlašćenu cenu kotizacije za Kongres psihologa
 • pristup zaštićenim delovima sajta
 • pravo da dobijaju redovno Psihološke novine, u okviru članarine
 • pravo da po povoljnijoj ceni dobijaju pretplatu na časopis „Psihologija“
 • besplatno članstvo u EFPA (evropsko udruženje psihologa)
 • mogu biti birani za članove raznih tela Evrpske Federacije Psiholoih asocijacija
 • mogućnost da aktivno učestvuju u građenju Društva u skladu sa svojim profesionalnim stavovima
 • pravo da štite i unapređuju autonomiju i integritet profesije psihologa u skladu sa Kodeksom etike psihologa Srbije
 • pravo da blagovremeno i potpuno budu informisani o radu i aktivnostima Društva psihologa Srbije
 • mogućnost da budu na jedinstvenoj listi psihologa Srbije

Svaki psiholog može biti aktivan u jednoj ili više sekcija i podružnica, ali treba da izabere jednu kroz koju će ostvarivati sva svoja prava.

Svoja prava članovi Društva ostvaruju u godini u kojoj su platili članarinu.

Svi psiholozi koji se vode u evidenciji Društva, a ne plaćaju članarinu, ne mogu ostvariti sva navedena prava. 

Psiholozi o kojima postoje podaci u Društvu će dobijati informacije o aktivnostima Društva i informacije od značaja za struku.Načini plaćanja članarine:

Ukoliko troškove članarine plaća radna organizacija, potrebno je da poslati zahtev sa imenom i prezimenom psihologa, kao  i podacima o radnoj organizaciji i to putem elektronske pošte na sekretar@dps.org.rs, kako biste u najkraćem roku dobili predračun.Podaci za uplatu članarine:

 

 • UPLATILAC: ime i prezime sa potpunom adresom
 • SVRHA UPLATE: članarina
 • PRIMALAC: Društvo psihologa Srbije, Beograd
 • IZNOS: upišite iznos za opciju koju ste odabrali
 • RAČUN PRIMAOCA: 170-755-77
 • POZIV NA BROJ: broj pod kojim ste evidentirani u DPS, taj broj se nalazi na omotu u kojem dobijate „Psihološke novine“ (ukoliko ne uplatilac ne zna broj, ili prvi put uplaćuje članarinu, polje ostaviti prazno).

Napomena: da bi se postojeća baza podataka DPS o psiholozima unapredila i ažurirala, molimoVas da na e-mail sekretar@dps.org.rs blagovremeno dostavite informaciju ukoliko je došlo do promene nekog od podataka koje ste prvobitno prijavili.  Unapred se zahvaljujemo na saradnji.

Kontakti Društva:

Mail: dpscpp@orion.rs

Web sajt: www.dps.org.rs

Telefoni: 011/ 3232961, 0113035131

PRIJAVNI LIST - ONLINE FORMA

Psiholozi pomažu građanima Srbije u krizi izazvanoj virusom KOVID 19

Na mreži

Ko je na mreži: 787 gostiju i nema prijavljenih članova

Izdvajamo

Programi obuka
za stručno usavršavanje
Detaljnije
Postanite član
obnovite članstvo
Detaljnije
Pred izazovom ste?Želite više!
Imamo rešenje za Vas
Detaljnije

Kontakt podaci

Adresa: Đušina 7/III, 11020 Beograd
Tel: +381 11 3232961, +381 11 3035131
E-maildpscpp@orion.rs

Urednik i administrator sajta: Duško Kljajić
Sekretar DPS: Marija Vukotić Odalović