Katalog
  • Serbian Language
  • English (UK)

katalog-testova
Katalog testova, inventara ličnosti i drugih psiholoških instrumenata nastao je kao rezultat ideje da se u jednoj publikaciji objedine osnovne informacije o psihološkim mernim instrumentima koji su sastavni deo ponude Centra za primenjenu psihologiju. Takav katalog je već štampan 1996 i 1998. godine; podaci koji su tu dati korišćeni su i prilikom izrade ovog kataloga. Naravno, dopunjeni su novim detaljnijim podacima o predmetu merenja i metrijskim karakteristikama. Kod svakog testa štampano je šta test meri, koliko traje, za koji uzrast ispitanika se može koristiti i u kojim oblastima psihološke prakse ima svoju primenu. Nadamo se da će sve to olakšati kolegama korišćenje kataloga i tako im pružiti osnovne podatke o psihološkom instrumentarijumu koji se može nabaviti u Centru.

Pogledajte:

Test VP+2 za decu

Test VP+2

SOCIO 4 – Baterija upitnika socijalne prilagođenosti za adolescente

ADOLESCENT – Upitnik psihopatologije adolescenata

Katalog psiholoških mernih instrumenata

 

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TechnoratiSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

Kontakt podaci

Adresa: Đušina 7/III, 11020 Beograd, Srbija
Tel: +381 11 3232961, 3035131, Fax: +381 11 3239685,
E-maildpscpp@orion.rs
Glavni urednik: Dag Kolarević
Sekretar: Marija Vukotić Odalović
Tehnički urednik i administrator: Nadežda Perišić Savić