Sekcije
 • Serbian Language
 • English (UK)

TEMATSKE SESIJE


1. TEMATSKA SESIJA KLINIČKA PSIHOLOGIJA

Voditelj: Peđa Miladinović

 1. Mišljenje o sebi - slika o sebi tokom tretmana

Valentina Ninić

 1. Validacija prevoda General Anxiety Disorder 7 (GAD7) skale za merenje generalizovaneanksioznostinastudentskomuzorku: pilot istraživanje

Nikola Rokvić

 1. Dimenzije ličnosti (prema modelu VP+2) pacijenata sa dijagnozom bipolarnog afektivnog poremećaja

Milena Jovčić, Darko Hinić, Ivan Ristić

 1. Uloga samosaosećanja u afektivnoj regulaciji

Peđa Miladinović

 1. Mera bezbednosti psihijatrijskog lečenja u Specijalnoj zatvorskoj bolnici

Jagoda Drljača2. TEMATSKA SESIJA PSIHOTERAPIJA I MENTALNO ZDRAVLJE

Voditeljka: Gordana Mijalković Stojiljković

 1. Simbolički svet klijenata u psihoterapiji

Tamara Bradić

 1. Primena koncepta stanja uma i mentalizacije u radu psihologa sa adolescentima u školi

Branimir Vukčević

 1. Psihološki tretman bola kod dece i mladih

Gordana Mijalković Stojiljković

 1. Skriptne zabrane i sklonost samohendikepiranju kao prediktori autentičnosti u partnerskim odnosima

Marija Todosijević, Kristina Milević, Milena Vujičić, Katarina Minčić

 1. Forenzički intervju sa decom žrtvama zlostavljanja - Razvoj, izazovi i dostignuća

Đurađ Stakić3. TEMATSKA SESIJA RAZVOJNA PSIHOLOGIJA

Voditeljka: Marija Zotović-Kostić

 1. Temperament, stilovi prevladavanja i vršnjačka prihvaćenost   

Aleksandra Jovanović Magyar

 1. Činioci generativnosti u srednjim godinama: ko su generativni ljudi u Srbiji?

Marija Zotović, Jelica Petrović, Marina Oros

 1. Disfunkcionalne kognitivne šeme i samopoštovanje u adolescenciji

Bojana Marinković, Marija Zotović, Miroslav Gavrić, Luka Borović

 1. Pol kao faktor razlika u stilovima humora kod studenata i srednjoškolaca

Ana Jovančević, Miroslav Komlenić

 1. Mladi i video igrice  

Nemanja Šajinović, Milica Ludoški

 1. Povezanost samopoštovanja i samoefikasnosti sa motivom postignuća adolescenata

Nermin Mulaosmanović, Nedim Prelić, Muradif  Hajder4.  TEMATSKA SESIJA PARTNERSKI ODNOSI I AFEKTIVNA VEZANOST

Voditeljka: Tatjana Stefanović Stanojević

 1. Povezanost različitih komponenti ljubavi i ljubomore kod mladih

Danijela Menković, Teodora Safiye

 1. Mentalizacija kao mehanizam transgeneracijskog prenosa afektivne vezanosti?

Tatjana Stefanović Stanojević

 1. Afektivna vezanost i strategije raskida ljubavnih veza: postoji li faktor saosećajnosti?

Nikola Goljović, Nataša R. Mladenović, Kristina Ž. Ranđelović

 1. Problematična upotreba pornografije i obrazci afektivne vezanosti

Sandra Pešić, Marija Todosijević, Katarina Minčić, Nikola Goljović5.  TEMATSKA SESIJA PSIHOLOGIJA OBRAZOVANJA 1

Voditeljka: Tamara Džamonja Ignjatović

 1. Interesovanje studenata Fakulteta za sport za učenje psihologije

Mirjana Vuksanović

 1. Evaluacija efekata Građanskog vaspitanja

Tamara Džamonja Ignjatović, AleksandarBaucal, Zoran Pavlović, Kaja Damnjanović

 1. Roditeljske aktivnosti u funkciji prevencije vršnjačkog nasilja

Daliborka Popović, Slađana Zuković

 1. „Nasleđe ili sredina?“ Razmatranje stare dileme o poreklu izuzetnih postignuća u svetlu novih empirijskih nalaza

Ljiljana Plazinić, Dejana Mutavdžin i Ana Altaras Dimitrijević6.  TEMATSKA SESIJA PSIHOLOGIJA OBRAZOVANJA 2

Voditeljka: Gordana Đigić

 1. Osobine ličnosti, samopoštovanje i perfekcionizam kao prediktori stilova učenja

Gordana Đigić, Snežana Stojilković, Mila Dosković

 1. Psihološke karakteristike učenika kao prediktori školskog uspeha u osnovnoj i srednjoj školi

Aleksandra Pajević, Mirsen Fehratović

 1. Životni ciljevi, optimizam, subjektivno blagostanje i dimenzije fokusa regulacije kao prediktori školskog uspeha srednjoškolaca

Danica Vukić, Maja Stanojević Ristić, Miloš Ristić

 1. Alatnica za prevenciju radikalizacije i nasilnog ekstremizma kod mladih – Iskustva iz pilot faze

Tatjana Lazor Obradović, Mirjana Beara, Ivana Koprivica, Ana Bu, Biljana Radović

 1. RASTIMO ZAJEDNO PLUS, radionice s roditeljima djece s teškoćama – prikaz programa

Minja Jeić7.  TEMATSKA SESIJA PSIHOLOGIJA RADA I ORGANIZACIJE 1

Voditelj: Boris Popov

 1. Odnos između motiva postignuća i profesionalnog stresa kod zaposlenih u privatnim i državnim preduzećima

Teodora Safiye, Milanko Čabarkapa

 1. Preferencija boje i stil vođstva

Sandra Pešić

 1. Osnovne metrijske karakteristike i faktorska analiza skale PAIM-2019  

Sreten Spasić

 1. Osobine ličnosti i stilovi rukovođenja

Goran Opačić, Jelena Sladojević Matić, Aleksandar Zorić8.  TEMATSKA SESIJA PSIHOLOGIJA RADA I ORGANIZACIJE 2

Voditelj: Dag Kolarević

 1. Osećaj različitosti stipendista-povratnika u odnosu na kolege koje se nisu školovale u inostranstvu

Nena A. Vasojević, Snežana Kirin

 1. Uticaj transformacionog liderstva na motivaciju zaposlenih iz perspective teorije samodeterminacije  

Ivana Bojović

 1. Održivost i HR prakse

Jelena Andreja Radaković, Dobrivoje Mihailović

 1. Sociodemografske varijable kao prediktori sindroma sagorevanja kod sportista

Neda Karaleić

 1. Socijalna poželjnost u profesionalnoj selekciji i reakcije na poligrafu

Dag Kolarević, Darko Marinković9.  TEMATSKA SESIJA PSIHOLOGIJA LIČNOSTI

Voditelj: Veljko Jovanović

 1. Vaspitni stavovi roditelja kao prediktori interpersonalne orijentacije i zadovoljstva životom kod adolescenata

Miljana Pavićević, Ana Stoševski

 1. Osobine ličnosti i socijalna i emocionalna usamljenost kao prediktori subjektivnog blagostanja

Miljan Jović, Ana Jovančević

 1. Negativni životni događaji i zadovoljstvo životom kod adolescenata: uloga osobina ličnosti

Veljko Jovanović, Vesna Gavrilov-Jerković, Milica Lazić

 1. Bazične dimenzije ličnosti kao prediktori perfekcionizma i njegovih komponenti

Marija Tiosavljević, Dragana Stanojević

 1. Statusi Ja-identiteta i preferencije polnih uloga

Aleksandar Vasić, Artur Bjelica, Nikola Rokvić

 1. Bazične dimenzije ličnosti i preferencije polnih uloga

Nikola Rokvić, Artur Bjelica, Aleksandar Vasić

 1. Polne razlike u preferencijama polnih uloga

Artur Bjelica, Nikola Rokvić, Aleksandar Vasić   

 

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TechnoratiSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

Izdvajamo

Programi obuka
za stručno usavršavanje
Detaljnije
Postanite član
obnovite članstvo
Detaljnije
Pred izazovom ste?Želite više!
Imamo rešenje za Vas
Detaljnije

Prijava na Newsletter

Kontakt podaci

Adresa: Đušina 7/III, 11020 Beograd, Srbija
Tel: +381 11 3232961, 3035131, Fax: +381 11 3239685,
E-maildpscpp@orion.rs
Glavni urednik: Dag Kolarević
Sekretar: Marija Vukotić Odalović
Tehnički urednik i administrator: Nadežda Perišić Savić