Почетна

О Друштву

Часопис Психологија

Конгрес психолога Србије

Центар за примењену психологију

Психолошке новине

Контакт

Статистика у психологији

Чланство у 2022.


70 godina Drustva kvadratПоштоване колегинице и колеге психолози,

Уколико већ нисте обновили своје чланство за 2022. годину, позивамо Вас да нам се придружите. И ове године ћемо настојати да пружимо најбоље погодности за своје чланове. Подсећамо Вас и на додатне попусте уколико се одлучите за групну уплату за десет и више психолога из исте установе, секције или подружнице.

 

Као активни члан Друштва:

 • аутоматски постајете и члан Европске Федерације Психолошких Асоцијација (ЕФПА)
 • отварате могућност да својим ангажовањем у секцијама и подржницама, иницијативом и креативношћу унапредите рад Друштва и психолошке струке у целини
 • бирате да својим доприносом штитите интегритет психолога и психолошке струке
 • добијате могућност стручног усавршавања на семинарима и вебинарима Друштва психолога и Центра за примењену психологију
  учешћа на научно-стручним скуповима по бенефицираној цени која важи само за чланове
 • стичете право да преко Друштва акредитујете свој семинар
 • као члан националног струковног удружења, стичете предност на конкурсима министарстава и других релевантних организација
 • бесплатна годишња претплата на Психолошке новине и попуст на научни часопис „Психологија“ као и на котизацију за Конгрес психолога Србије – наш највећи стручни скуп у земљи
 • колегинице и колеге који дипломирају имају право на бесплатно чланство у Друштву у текућој години
 • чланови имају отворену могућност да објављују ауторске чланке у Политикином недељном магазину http://www.dps.org.rs/163-vesti/1534-tekstovi-za-politikin-nedeljni-magazin
 • повећате видљивост својих професионалних компетенција у јавости преко регистра додатног стручног усавршавања који се формира само од наших чланова и биће истакнут на званичној интернет страници Друштва.
 • Имате право на потврду ДПС за различите видове додатног стручног усавршавања које припада неформалном образовању а који су признати од стране нашег удружења  http://www.dps.org.rs/163-vesti/1524-anketa-o-obukama

Више информација на линку: http://dps.org.rs/clanstvo/o-clanarini

 

Чланство у 2022.

 Друштво психолога Србије

 • Српски језик
 • English

MODUL I

Datum realizacije: biće objavljen nakon formiranja grupe
Trajanje: 32 časa
Mesto održavanja: Beograd

Ovde se možete prijaviti za seminar i zatražiti predračun

SADRŽAJ KRUSA

1. Deskriptivna statistika i statistika zaključivanja - početna rekapitulacija.
2. Osnovne operacije u radu sa programskim paketom SPSS for Windows:

 • prozori za podatke, sintaksu i ispise; vrste fajlova koje program koristi i rad sa različitim vrstama fajlova;
 • unos i organizovanje podataka u programu SPSS for Windows (definisanje varijabli, unos i editovanje podataka, rad sa podacima iz ASCII, DBase i Excel fajlova);
 • priprema unetih podataka za statističku analizu (kontrola unetih podataka, rekodiranje, računanje izvedenih varijabli na primeru računanja ukupnog rezultata na testu);

3. Statistički opis uzorka ispitanika i populacije u pogledu ispitivanih karakteristika u programu SPSS for Windows:

 • pravljenje distribucije učestalosti, računanje mera centralne tendencije, mera varijabilnosti, mera oblika distribucije, percentila i percentilnih rangova;
 • grafički prikaz rezultata na kvantitativnim i kategoričkim varijablama;
 • Linearne i nelinearne transformacije rezultata i njihova primena u pravljenju normi testa u programu na osnovu postojećih podataka; analiza rezultata pojedinačnih ispitanika ili odabranih podgrupa u programu SPSS for Windows.

4. Primena statističkih postupaka u analizi metrijskih karakteristika testova i upitnika:

 • testiranje normalnosti raspodele - utvrđivanje diskriminativnosti testa;
 • korelaciona analiza - utvrđivanje pouzdanosti i konvergentne valjqanosti psihološkog testa;
 • analiza asocijacija dveju kategoričkih varijabli i njena primena u analizi stavki testa;

5. Jednostruka regresiona analiza, t-test i jednofaktorijalna analiza varijanse-utvrđivanje prediktivne valjanosti testa i diskriminativnosti pojedinih stavki.

 

USLOVI ZA POHAĐANJE MODULA I:

1. diplomirani psiholog;
2. poznavanje rada na računaru pod operativnim sistemom Windows na nivou početnog kursa (poznavanje rada na tastaturi, korišćenje miša, rad sa prozorima: promena veličine prozora, zatvaranje prozora, praktično znanje u radu sa diskovima-drajvovima, folderima i fajlovima: kopiranje, premeštanje, brisanje fajlova iz foldera u folder i sa jednog diska na drugi, poznavanje osnovnih operacija u Windows exploreru, Word-u ili bilo kojem drugom procesoru teksta-npr, Notepad, Wordpad).

 

Napomena: Ukoliko se prijavi dovoljan broj zainteresovanih postoji mogućnost da se pre Modula I organizuje pripremni kurs za psihologe koji nemaju iskustva u radu na računaru pod operativnim sistemom  Windows.

Контакт подаци

Адреса: Ђушина 7, 11020 Београд
Тел: +381 11 3232961, +381 11 3035131
Имејл: dpscpp@orion.rs

Уредник и администратор сајта: Душко Кљајић
Секретар ДПС: Марија Вукотић Одаловић