Publikacije
  • Serbian Language
  • English (UK)

opacic

PROFESIONALNA SELEKCIJA: ELEMENTI, IZAZOVI I JEDNO PRAKTIČNO REŠENJE

KNJIGA III: PROFESIONALNA INTERESOVANJA

Goran Opačić

redovna cena: 1750 dinara

cena sa popustom: 1400 dinara

Centar za primenjenu psihologiju objavio je knjigu dr Gorana Opačića – Profesionalna selekcija: elementi, izazovi i jedno praktično rešenje. Knjiga III: Profesionalna interesovanja.

Knjiga III: Profesionalna interesovanja je nastala, po autorovim rečima, kao proizvod rada na razvoju instrumenta za procenu profesionalnih interesovanja RIASEC-OK. U knjizi je dat prikaz teorijskih postavki, istraživanja i instrumenata za procenu pojedinih aspekata profesionalnih interesovanja. Opsežnije su opisane Holandova teorija profesionalnih interesovanja, jer je ona korišćena kao teorijska osnova za razvijanje instrumenta RIASEC-OK, kao i sam instrument – njegove psihometrijske karakteristike, postupak upotrebe, zadavanja, obrade i interpretacije. Knjiga je prvenstveno namenjena psiholozima praktičarima koji rade na poslovima profesionalne orijentacije i profesionalne selekcije, međutim, podjednako može biti interesantna i predavačima i studentima na univerzitetima.

Ova knjiga je deo trilogije pod nazivom „Profesionalna selekcija: elementi, izazovi i jedno praktično rešenje“, koju su osmislili i napisali prof. dr Goran Knežević i dr Goran Opačić. Jedan od ciljeva ove trilogije, pored upoznavanja čitaoca sa osnovnim elementima procesa selekcije ljudstva, izazovima i problemima koji se mogu sresti tokom profesionalne selekcije, je, kako navode autori, i upoznati čitaoce sa oruđem koje će im omogućiti da u poslu profesionalne selekcije budu uspešni i efikasni. U ovom slučaju radi se o psihološkom mernom instrumentu Totalassessment koji su kreirali prof. dr Knežević i dr Opačić (Ekspertni sistem Totalassessment je online baterija testova za merenje kognitivnih sposobnosti, bazične strukture ličnosti, strukture profesionalnih interesovanja i ekspertni sistem za integraciju rezultata ispitivanja).


Naručivanje: E-mail dpscpp@sezampro.rs, www.dps.org.rs; tel. +381 11 3232961 i 3035131, faks 3239685, adresa Đušina 7/III Beograd


 

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TechnoratiSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

PSIHOLOZI VOLONTERI POMAŽU GRAĐANIMA SRBIJE U KRIZI IZAZVANOJ VIRUSOM KOVID 19

Izdvajamo

Programi obuka
za stručno usavršavanje
Detaljnije
Postanite član
obnovite članstvo
Detaljnije
Pred izazovom ste?Želite više!
Imamo rešenje za Vas
Detaljnije

Prijava na Newsletter

Kontakt podaci

Adresa: Đušina 7/III, 11020 Beograd, Srbija
Tel: +381 11 3232961, 3035131, Fax: +381 11 3239685,
E-maildpscpp@orion.rs
Glavni urednik: Dag Kolarević
Sekretar: Marija Vukotić Odalović
Tehnički urednik i administrator: Nadežda Perišić Savić