Publikacije
  • Serbian Language
  • English (UK)

autopogled

AUTORITARNI POGLED NA SVET

prof. dr Radojica Bojanović

redovna cena: 800 dinara

cena sa popustom 640 dinara


Recenzenti prof. dr Sulejman Hrnjica i dr Zoran Avramović o ovoj publikaciji rekli su sledeće:

 

S. Hrnjica:
„U celini posmatrano, dobivena je monografija u kojoj je celovito razmotren (na osnovu teorijskih stavova drugih autora, sitraživanja drugih, vlastitih istraživanja i vlastitih uverenja) autoritarni pogled na svet, struktura indikatora koji ga čine, dinamika formiranja ovog fenomena, kao i njegova veza sa srodnim fenomenima, posebno sindromom autoritarne ličnosti .
Teorijski pristup problemu je veoma kompleksan. Izabrani fenomeni su razmotreni sa filozofskog, psihološkog i siciološkog stanovišta. Posebnu vrednost studije čine brojna istraživanja koja je autor samostalno izveo tokom dugog perioda bavljenja ovim fenomenom. Autoritarni pogled na svet veoma je podložan prirodi društvenog sistema u kome ispitanici žive, pa dobijeni nalazi i njihovo tumačenje imaju i značajnu kulturološku vrednost.

Zanimljivo je da su empirijski nalazi koje je autor izložio dobiveni u različitim vremenskim periodima (u intervalu od skoro dve decenije), a da pokazuju stabilne tendencije i koherenciju, što otvara nova pitanja o uticaju društvenih promena na autoritarni pogled na svet.

Brojne skale za procenu autoritarnog pogleda na svet i srodnih fenomena koje su korišćene u dosadašnjim istraživanjima autora predstavljaju posebnu vrednost i pomoć autorima koji budu želeli da istražuju ovaj fenomen. Lep stil pisanja i preglednost teksta čine dodatnu vrednost ove monografije..."

Z. Avramović:
„Knjiga je značajan saznajni doprinos razumevanju jednog od vodećih problema savremenog sveta. Autor teorijski osvetljava socijalno-psihološku strukturu autoritarnog poglead na svet , ali u istoj ravni ukazuje i na potencijale autoritarnosti u demokratskom institucionalnom poretku. Knjiga menja optiku istraživanja demokratske ličnosti, vrednosti i poretka tako što implicitno ukazuje na postojanje autoritarnog mišljenja i ponašanja i u okviru demokratskih institucija. Ovakva analiza biće teorijski podsticajna za sve one istraživače koji se bave problemima demokratije i autoritarnosti.

Knjiga je obima 146 strana, B5 formata, sa literaturom koja ima oko 70 referenci.
Sadržaj knjige je podeljen u 6 poglavlja: 1. Psihološke predispozicije za antidemokratsko mišljenje i ponašanje; 2. Sindrom autoritarni pogled na svet i srodni fenomeni, 3. Civilizacijska represija i redukovani pojedinac ; 4. Autoritarni pogled na svet i težnja ka redukciji, 5.Objašnjenja autoritarnog pogleda na svet, 6 Autoritarni pogled na svet i osobine ličnosti i vrednosti."


Naručivanje: E-mail dpscpp@sezampro.rs, www.dps.org.rs; tel. +381 11 3232961 i 3035131, faks 3239685, adresa Đušina 7/III Beograd

 

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TechnoratiSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

Izdvajamo

Programi obuka
za stručno usavršavanje
Detaljnije
Postanite član
obnovite članstvo
Detaljnije
Pred izazovom ste?Želite više!
Imamo rešenje za Vas
Detaljnije

Prijava na Newsletter

Kontakt podaci

Adresa: Đušina 7/III, 11020 Beograd, Srbija
Tel: +381 11 3232961, 3035131, Fax: +381 11 3239685,
E-maildpscpp@orion.rs
Glavni urednik: Dag Kolarević
Sekretar: Marija Vukotić Odalović
Tehnički urednik i administrator: Nadežda Perišić Savić