Publikacije
  • Serbian Language
  • English (UK)

korenia

KORENI AMORALNOSTI

doc. dr Goran Knežević

redovna cena: 840 dinara

cena sa popustom: 670 dinara


Izvod iz recenzija:

„Rad dr Kneževića je veoma ozbiljna i obuhvatna studija u kojoj je on ustanovio kakve veze postoje između intelektualnih sposobnosti i osobina ličnosti u užem smislu s jedne, i amoralnosti s druge strane...
Operacionalizaciju onoga što naziva amoralnošću autor je izveo sasvim jasno i dosledno. On se potrudio da sastavi merne instrumente veoma brižljivo i tako da zadovoljavaju stroge psihometrijske standarde...
Dr Knežević je na početku knjige naveo da je ona teška za čitanje. Zaista, deo koji sadrži rezultate zahteva bar osnovno znanje multivarijatnih metoda, a njega poseduju samo novije generacije psihologa. Ipak, autor je u poglavlju o značenju dobijenih rezultata ponovio osnovne rezultate koje je dobio, a zatim ih u veoma plodnoj diskusiji doveo u vezu sa mnogobrojnim nalazima iz literature. Na taj način svi čitaoci mogu da shvate šta se dobilo složenim statističkim analizama...
Ova knjiga izazovnog naslova će svakako privući pažnju i ne-psihologa...
Ona će svakako biti deo literature za studente psihologije, a biće korisna svim psiholozima koji žele da se detaljnije obaveste o novijim shvatanjima o strukturi kognitivnog i konativnog prostora. „

 

Prof. dr Panta Kovačević


Knjiga koja je predmet ove recenzije je u stvari pro š ireni i dopunjeni tekst doktorske disertracije sa istim naslovom ....Radi se o rezultatima istraživanja koje je imalo sledeće ciljeve:
(1) Da utvrdi, služeći se sredstvima i metodama savremene teorije merenja i multivarijatne statističke analize, da li postoji stabilna i koherentna dispozicija od koje zavisi amoralno ponašanje;
(2) Da utvrdi koje su latentne dimenzije komponente te dispozicije;
(3) Da odredi uticaj poremećaja kognitivnih i konativnih funkcija na latentne dimenzije amoralnosti.

Da bi postigao ove ciljeve autor se prihvatio veoma opsežnog i složenog istraživanja čiji su rezultati, po nepodeljenom mišljenju i članova komisije, i svih kompetentnih stručnjaka iz ove oblasti koji su imali priliku da pročitaju tekst disertacije, doveli do novih saznanja koja će trajno biti ugra|ena u zgradu psihološke nauke.
U prvom, veoma opsežnom delu knjige navedeni su logički i empirijski argumenti da dispozicija, koja se može identifikovati kao amoralnost, dakle kao poremećaj funkcija evaluativnog sistema, ima, premda u suštini nekognitivne priode, moralnu relevantnost....
U drugom, sa naučne tačke gledišta mnogo važnijem delu knjige, autor je naveo rezultate dobijene vrlo sistematskom analizom podataka dobijenih na jednom reprezentativnom uzorku ispitanika primenivši devet testova inteligencije, deset skala za procenu dimenzija ličnosti i jedanaest testova moralnosti, od kojih je neke sam konstruisao ili modifikovao....
Relacije amoralnosti sa kognitivnim i konativnim karakteristikama izabranim pretežno, ali ne isključivo, na osnovu kibernetičkih modela kognitivnog i konativnog funkcionisanja predmet su trećeg dela knjige....
Ovi nalazi su bitan doprinos saznanjima o prirodi amoralnosti, ali i o prirodi funkcionisanja socijalno najvažnijih regulativnih funkcija nervnog sistema, što je autor temeljito objasnio, na osnovu fizioloških i biohemijskih procesa koji leže u osnovi konativnog funkcionisanja, u četvrtom delu knjige.Iako napisana kao monografija, knjiga Gorana Kneževića će sasvim sigurno studentima psihologije i psihologiji srodnih nauka ili iz psihologije izvedenih struka poslužiti kao nezaobilazan dopunski udxbenik iz psihologije ličnosti, i kao poticaj za dalja istraživanja amoralnosti i njenih veza sa kognitivnim, konativnim, fiziološkim i biohemijskim karakteristikama. Zbog toga smatram da je treba što pre objaviti i tako učiniti dostupnom naučnoj i stručnoj javnosti.
Prof. dr Konstantin Momirović


Knjiga je obima 230 strana, A5 formata, sadrži literaturu sa peko 200 referenci, indeks pojmova.

 

Naručivanje: E-mail dpscpp@sezampro.rs, www.dps.org.rs; tel. +381 11 3232961 i 3035131, faks 3239685, adresa Đušina 7/III Beograd

 

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TechnoratiSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

Izdvajamo

Programi obuka
za stručno usavršavanje
Detaljnije
Postanite član
obnovite članstvo
Detaljnije
Pred izazovom ste?Želite više!
Imamo rešenje za Vas
Detaljnije

Prijava na Newsletter

Kontakt podaci

Adresa: Đušina 7/III, 11020 Beograd, Srbija
Tel: +381 11 3232961, 3035131, Fax: +381 11 3239685,
E-maildpscpp@orion.rs
Glavni urednik: Dag Kolarević
Sekretar: Marija Vukotić Odalović
Tehnički urednik i administrator: Nadežda Perišić Savić