Publikacije

LOGO2

  • Serbian Language
  • English (UK)


RAZVOJNA PSIHOLOGIJA

Treće, dopunjeno i izmenjeno izdanje

autori Ivan Jerković, Marija Zotović

redovna cena: 1380 dinara

cena sa popustom: 1240 dinara 

Prvo izdanje ove knjige nastalo je 2010.godine i vrlo brzo tiraž je bio rasprodat. Ovaj udžbenik naišao je na izuzetno pozitivan prijem u našoj akademskoj javnosti, pogotovo onoj koja se bavi obrazovanjem nastavnika. S jedne strane su to studenti psihologije, a sa druge studenti različitih nastavničkih usmerenja, učitelji, pedagozi, vaspitači, defektolozi itd. Poglavlja u knjizi bila su razvrstana u četiri velike celine. Prva se odnosila na opšte probleme razvojne psihologije (u kojoj se iznose osnovne istorijske i teorijske odrednice razvojne psihologije), druga na procedure prikupljanja podataka (upitnik, intervju, posmatranje, skale procene i sociometrijski postupak), a u trećoj su se obrađivali periodizacija razvoja i životna razdoblja globalno. Četvrtu celinu činila su poglavlja koja se bave razvojem psihičkih funkcija kao što su: emocije, inteligencija, govor, motorika itd.

U drugom, dopunjenom i izmenjenom izdanju, učinjeno je nekoliko intervencija: redosled poglavlja je promenjen da bi odgovarao redosledu izlaganja sadržaja u nastavi na univerzitetu, onako kako je autori održavaju; napisana su dva potpuno nova poglavlja (o dečijem crtežu i dečijoj igri) koja upotpunjuju sadržaj u odnosu na prethodno izdanje; neka postojeća poglavlja pretrpela su određene izmene tako što je napisan još dodatni tekst; i na kraju - autori su pokušali da obogaćivanjem teksta ilustracijama (crtežima i fotografijama) grafički učine pisani sadržaj prijemčivijim za čitanje i informativnijim.


Novo-treće izdanje udžbenika, Razvojna psihologija, u odnosu na prethodno, pretrpelo je neke manje izmene i neke važne dopune. Izmene se odnose uglavnom na promene u rasporedu podnaslova u poglavljima gde su napisani novi delovi, a dopune se odnose na sadržaj teksta. Vreme je pokazalo da postoje oblasti koje su u poslednje vreme postale aktuelne, kako u struci tako i u nastavi, što je podstaklo autore da o tome nešto kažu i studentima. U poglavlju Problemi istraživanja razvoja, pridodat je tekst o kvalitativnim istraživanjima, a postojeći tekst je organizovan u okviru podnaslova Kvantitativna istraživanja. U poglavlju o afektivnoj vezanosti (privrženosti) napisan je kratak dodatak o razvoju privrženosti tokom prenatalnog perioda. Na taj način, uz tekstove o metakogniciji, teoriji uma, dečijoj igri i crtežu, kojima je dopunjeno prethodno izdanje, upotpunjen je sadržaj udžbenika u skladu sa savremenim tokovima u ovoj oblasti. 


Nadamo se da će novo izdanje nastaviti uspešan život među studentima, a da će i svi ostali zainteresovani pronaći u njemu odgovore na svoja pitanja.Naručivanje: E-mail  dpscpp@sezampro.rs, www.dps.org.rs; tel. +381 11 3232 961; adresa Đušina 7/III Beograd

Kontakt podaci

Adresa: Đušina 7/III, 11020 Beograd
Tel: +381 11 3232961, +381 11 3035131

E-maildpscpp@orion.rs

Tehnički urednik i administrator sajta: Duško Kljajić

Sekretar DPS: Marija Vukotić Odalović