Publikacije
  • Serbian Language
  • English (UK)

socijalna

METODE I TEHNIKE SOCIJALNOPSIHOLOŠKIH ISTRAŽIVANJA

prof. dr N. Havelka, prof. dr B. Kuzmanović, prof. dr D. Popadić

redovna cena: 1075 dinara

cena sa popustom: 860 dinara


Knjiga predstavlja nezaobilazno, jedinstveno štivo za sve psihologe i pripadnike drugih, srodnih struka koji se bave naučno-istraživačkim radom. Sadrži pregled svih relevantnih istraživačkih metoda i tehnika koje se primenjuju u eksperimentalnim i u neeksperimentalnim istraživanjima, kao i principa projektovanja istraživanja. Obradjena problematika opšte organizacije istraživanja kao procesa komunikacije i kao procesa rešavanja problema, uključuje opis svih faza istraživačkog procesa sa kojima se naučnik ili praktičar može susresti: od idejne skice do izrade izveštaja o istraživanju. U knjizi su dati prikazi i karakteristike postojećih psiholoških mernih instrumenata za oblast socijalne psihologije, prinicipi njihove primene kao i prinicipi izrade novih. Obradjeni su upitanik i intervju, skale procene, skale za merenje stavova...

Ovo je knjiga od izuzetne koristi za sve istraživače u oblasti humanističkih nauka. To je jedan od onih predmeta koji istraživač često upotrebljava i uvek iznova koristi.


Naručivanje: E-mail dpscpp@sezampro.rs, www.dps.org.rs; tel. +381 11 3232961 i 3035131, faks 3239685, adresa Đušina 7/III Beograd

 

 

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TechnoratiSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

PSIHOLOZI VOLONTERI POMAŽU GRAĐANIMA SRBIJE U KRIZI IZAZVANOJ VIRUSOM KOVID 19

Izdvajamo

Programi obuka
za stručno usavršavanje
Detaljnije
Postanite član
obnovite članstvo
Detaljnije
Pred izazovom ste?Želite više!
Imamo rešenje za Vas
Detaljnije

Prijava na Newsletter

Kontakt podaci

Adresa: Đušina 7/III, 11020 Beograd, Srbija
Tel: +381 11 3232961, 3035131, Fax: +381 11 3239685,
E-maildpscpp@orion.rs
Glavni urednik: Dag Kolarević
Sekretar: Marija Vukotić Odalović
Tehnički urednik i administrator: Nadežda Perišić Savić