Istorijat

 logonovi3

  • Serbian Language
  • English (UK)

Centar za primenjenu psihologiju (CPP), proizvodna organizacija Društva psihologa Srbije, ima dugu predistoriju, još od 1960.

Krajem novembra te godine, Upravni odbor Sekcije psihologa Srbije formirao je Komisiju za testove. Dušan Ilić je dobio zaduženje da u roku od dve nedelje konstituiše Komisiju i da ona sačini plan svog rada. Ta Komisija bila je zametak kasnijeg Centra za psihološke instrumente (CPI) i Istraživačkog centra (IC), odnosno današnjeg CPP.

Društvo psihologa Srbije započelo je prvi put štampanje i prodaju više testova i obrazaca 1965. godine (Ravenove matrice, Domino 48, Benet, revidirana Beta, PP, P, test prostorne percepcije i komplet uputstava za primenu testova). Društvo je osećalo potrebu da bi trebalo da preuzme brigu oko standardizacije testova, ali tada još nije bilo zainteresovanih za taj rad. Naglašena je bila zabrinutost oko kontrole izdavanja (čime bi se obezbeđivao kvalitet), distribucije i korišćenja testova.

Već 1967. godine A. Bukvić se u Institutu za psihologiju poduhvatio standardizacije Bete, a I. Ignjatović i A. Bukvić u Institutu za kriminologiju, konstrukcije testa inteligencije GVERTOS.

Boris Volf je 1970. predložio i obrazoložio osnivanje Centra za psihološke instrumente (CPI), kao zamenu za dotadašnju Komisiju DPS za izdavanje testova. Vanredna Skupština DPS 22. novembra 1970. dala je saglasnost da se započnu pripreme za formiranje CPI. Izabran je osnivački odbor Centra (B. Volf, D. Ilić, Ivan Bihali, Z. Džamonja, N. Havelka). Delatnost CPI: izdavanje testova i ostalih psiholoških mernih instrumenata, domaćih i stranih (prilagođenih i revidiranih); saradnja sa institucijama i pojedincima koji rade na konstruisanju i revidiranju testova; distribuiranje, kontrola, savetovanje o primeni; preporučena je izrada odgovarajućeg pravilnika o psihološkim mernim instrumentima i dat načelan njegov sadržaj.

Na Skupštini DPS u decembru 1971. inicijativna grupa predložila je (LJ. Stojić, član grupe, u Dokumentima DPS ih je objavio), predlog i nacrt za osnivanje i pokretanje Istraživačkog servisa DPS (IS), poput CPI za izradu testova. Svrha ovog Centra bila bi da pruža stručnu pomoć i usluge za unapređivanje metodologije u izvođenju anketnih psiholoških istraživanja, čime bi se obezbeđivao kvalitet ove delatnosti.

Istraživački servis (IS) promenio je ime 1974. i otada se zove: Centar za primenjenu psihologiju. Njegov Savet zamislio je da se Centar bavi "istraživanjem društveno-političkih, proizvodnih, obrazovnih, vaspitnih i drugih problema".

Centar za primenjenu psihologiju se u međuvremenu raspao, pa je tokom 1979. osnovan Odbor za psihološke instrumente DPS (Milojko Stojanović, predsednik, članovi: Marina Arsenović, Branislava Pokrajac, Stojan Cerović).

Januara 1991. Formiran je Centar za primenjenu psihologiju SDPS. Za direktora CPP Predsedništvo SDPS imenovalo je Zvonimira Džamonju, a za predsednika Upravnog odbora Dobrivoja Radovanovića.

Od 1996. do 2000. za direktora CPP imenovana je Bojana Pavković. UO CPP je od aprila 2000. imenovao za novog direktora CPP Vladimira Repca.
Od 2002. godine, direktor CPP je Duško Babić, sve do 2015. Od 2015. godine na mestu vršioca dužnosti direktora nalazi se Snežana Milutinović.

IZVORI:

  1. Stojanović, M.: 
    Pedeset godina Društva psihologa Srbije 1953-2003.“, 
    Društvo psihologa Srbije, 2003.

  2. Arhiva Centra za primenjenu psihologiju

Izdvajamo

Programi obuka
za stručno usavršavanje
Detaljnije
Postanite član
obnovite članstvo
Detaljnije
Pred izazovom ste?Želite više!
Imamo rešenje za Vas
Detaljnije

Na mreži

Ko je na mreži: 2119 gostiju i nema prijavljenih članova

Kontakt podaci

Adresa: Đušina 7/III, 11020 Beograd
Tel: +381 11 3232961, +381 11 3035131
E-maildpscpp@orion.rs

Urednik i administrator sajta: Duško Kljajić
Sekretar DPS: Marija Vukotić Odalović